Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

O godz. 8.30 uczniowie uczestniczyli we Mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy w Jasionówce. Ksiądz Proboszcz przekazał całej społeczności szkolnej życzenia z okazji nowego roku szkolnego.

Następnie w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział: Ksiądz Proboszcz – Julian Siemieniako, Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Józef Snarski, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, uczestnicy apelu odśpiewali hymn państwowy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki, który podziękował Pani Wicedyrektor Bożenie Niedzielskiej za wieloletnie pełnienie funkcji. Następnie przedstawił nowego Wicedyrektora Pana Dariusza Prymasa, który objął to stanowisko z dniem 01.09.2018r.

W swoim przemówieniu Pan Wicedyrektor szczególnie serdecznie pozdrowił uczniów oddziału zerowego, którzy rozpoczynają przygodę edukacyjną oraz uczniów klasy I. Jako priorytetowe zadanie dla wszystkich uczniów wskazał osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów. Także sukces na egzaminie gimnazjalnym, oraz, po raz pierwszy, na egzaminie ósmoklasisty. Osiąganie laurów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji, jak również rozwijanie zainteresowań i zdolności.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy. Nauczycielom – licznych powodów do satysfakcji. Rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami oraz dyrekcją.

Następnie Pan Wicedyrektor przekazał informację o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami. Uroczysty apel zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego.


doc
doc
doc

 
Autor: admin :: Dodano: 2018-09-05 21:38:41