Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Rozpoczęła ją Pani Wicedyrektor, która w swoim przemówieniu powitała gości, uczniów, ich rodziców i pracowników Zespołu.

Następnie nastąpiło wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniom klas I -VII SP oraz II Gimnazjum. Najlepsi otrzymali również stypendia za wysokie oceny oraz aktywność sportową.

Uczennica klasy VII - Klaudia Zawadzka otrzymała nagrodę za zdobycie tytułu laureata w Przedmiotowym Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły Pani Wicedyrektor wręczyła rodzicom uczniów pamiątkowe dyplomy.

Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki oraz Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka – Pan Jerzy Kraszewski wyrazili podziękowanie wszystkim pracownikom Zespołu za zaangażowaną pracę w roku szkolnym 2017/18. Również Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska w imieniu rodziców przekazała wyrazy uznania pracownikom Zespołu, a uczniom ofiarowała słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Była też chwila nostalgii. W związku z tym, iż wkrótce ks. Karol Cimoch rozpocznie pracę duszpasterską w nowej wspólnocie, społeczność szkolna podziękowała mu za kilkuletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży i jego wielkie zaangażowanie. Delegacja uczniowska wręczyła księdzu wiązankę kwiatów, a wszyscy zebrani odśpiewali „100 lat”.

Uroczystość uświetniły występy najmłodszych uczniów, którzy poprzez taneczne i wesołe rytmy swoich piosenek wprowadzili wszystkich w wakacyjny nastrój.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce – Pani Bożena Niedzielska podziękowała uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za wytrwałą, pełną zaangażowania pracę w minionym roku szkolnym oraz życzyła miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Następnie odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania uczniów z wychowawcami klas i wręczenie świadectw szkolnych.

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2018-07-03 17:52:13