Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – - PIERWSZE PRAWO JAZDY CZWARTOKLASISTÓW

Uczniowie klas IV przez cały rok szkolny na lekcjach techniki zdobywali wiadomości i umiejętności niezbędne do uzyskania karty rowerowej. A były to: znajomość przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, obsługa techniczna roweru, opanowanie techniki kierowania rowerem z zachowaniem zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

Egzamin w części teoretycznej odbył się w dniach 22 i 30 maja 2018r. Wszyscy uczniowie uzyskali wynik pozytywny! Sprawdzian jazdy rowerem i wykonywanie określonych manewrów został przeprowadzony w dniu 12 czerwca 2018r. Prawidłowość przebiegu egzaminu w części praktycznej nadzorował starszy sierżant Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Wynik pozytywny, czyli bezbłędne wykonanie co najmniej 90% manewrów, uzyskało 36 uczniów.

Czwartoklasiści doskonale wiedzą, iż bycie pełnoprawnym rowerzystą wymaga wiedzy o przepisach ruchu drogowego, umiejętności ich stosowania, a także rozwagi i ostrożności na drodze.

Gratuluję wszystkim uczniom uzyskania karty rowerowej i życzę miłych wrażeń z bezpiecznych rowerowych podróży!

nauczyciel techniki – Marta Kamińska


 fot. 1
 fot. 2
 fot. 3
 fot. 4
 fot. 5
 fot. 6
 fot. 7
 
Autor: Marta Kamińska :: Dodano: 2018-06-23 19:23:51