Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce

28 maja 2018r. obchodziliśmy 23. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce – Sylwia Białowicz.

Dzień Patrona uświetnili swoją obecnością: Starosta Powiatu Monieckiego – Pan Andrzej Franciszek Daniszewski, Wójt Gminy Jasionówka– Pan Leszek Zawadzki, Ks. Proboszcz Julian Siemieniako, Skarbnik Gminy – Pani Monika Piątkowska Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jerzy Kraszewski wraz z Radnymi i Sołtysami Gminy Jasionówka, Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Pani Elżbieta Kraszewska. Komendant Powiatowy Policji w Mońkach – Pan Grzegorz Malinowski, Komendant PSP w Mońkach Pan Krzysztof Stachurski, Prezes Stowarzyszenia Pro Bogoryja – Pan Adam Kochański, Dyrektor GOKSiT w Jasionówce – Pani Aneta Kitlas, Kierownik Biblioteki Publicznej w Jasionówce – Pani Barbara Hryń, Prezes Akcji Katolickiej w Jasionówce– Pani Elżbieta Abramowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska wraz z Rodzicami.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Delegacja uczniów klasy VI złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową, poświęconą Bohaterom spod Monte Cassino.

Zgromadzeni obejrzeli prezentację poetycko-muzyczną w wykonaniu uczniów kl. V Szkoły Podstawowej oraz II Gimnazjum w Jasionówce. Twórcy przedstawienia wskazali na zło, jakie niesie ze sobą wojna, niszcząc bezpieczną i godną egzystencję człowieka. Nawiązali do dramatycznej walki żołnierzy, ich poświęcenia oraz miłości do Ojczyzny. Skłonili zabranych do poszukiwania odpowiedzi na pytania: Dlaczego droga do niepodległości wiodła przez Monte Cassino? Jak wielką ofiarę musieli złożyć żołnierze gen Andersa, aby ziściły się marzenia Polaków o wolności? I wreszcie, kluczowe pytanie, które zobowiązuje nas wszystkich do szczególnej refleksji: Co zrobimy z naszą wolnością?

Po przedstawieniu swoje talenty muzyczne zaprezentowali laureaci Przeglądu Piosenki Patriotycznej, który został przeprowadzony w tym roku szkolnym przez nauczyciela muzyki – Panią Łucję Snarską. W dalszej części uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom konkursu plastycznego, poświęconego Bohaterom spod Monte Cassino. Jego organizatorem był nauczyciel plastyki – Pani Ewa Cieciorko.

Zgodnie ze szkolną tradycją wręczono nagrody „Czerwonego Maka” w trzech kategoriach: „Nauczyciel”, „Uczeń”, „Przyjaciel Szkoły”. W tym roku uczniowie w wyniku głosowania wyłonili swojego laureata, którym została Pani Anna Karpowicz. Nauczyciele wytypowali ucznia klasy VI – Szymona Mroza. Natomiast członkowie Kapituły „Czerwonego Maka" uhonorowali tytułem „Przyjaciel Szkoły” Państwa Jolantę i Adama Kochańskich.

Uroczystość uświetniły atrakcyjne występy zespołów mażoretkowych, działających przy GOKSiT- cie w Jasionówce, gdzie uczennice mogą rozwijać swoje taneczne uzdolnienia.

Obchody Święta Patrona zakończyło odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu szkoły – pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2018-05-31 22:42:18r.