Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Klaudia Zawadzka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

24.05.2018r., w Szkole Podstawowej nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Uczestniczyła w nim uczennica klasy VII– Klaudia Zawadzka - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Otrzymała one zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Laureata” wraz z gratulacjami Podlaskiego Kuratora Oświaty – Pani Beaty Pietruszki.

Przypomnijmy, że laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Laureat otrzymuje również z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną .

Gratulujemy Klaudii sukcesu i zachęcamy innych uczniów do podjęcia tak efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności z języka ojczystego.

Do udziału w Konkursie uczennicę przygotowywała Pani Anna Brzozowska-Prymas.


Klaudia Zawadzka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego fot. 1
Klaudia Zawadzka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego fot. 2
Klaudia Zawadzka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego fot. 3
Klaudia Zawadzka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego fot. 4
Klaudia Zawadzka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego fot. 5

 
Autor: admin :: Dodano: 2018-05-25 22:50:19r.