Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Sukces naszych uczniów w XXXI Konkursie Recytatorskim: „Baje, Bajki, Bajeczki”.

9 maja 2018 roku w Monieckim Ośrodku Kultury odbyły się Powiatowe Eliminacje do XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych pn. „Baje, Bajki, Bajeczki”.

W Konkursie udział wzięło 40 uczestników. Jury stanowiła komisja w składzie: Elżbieta Półkośnik - WOAK w Białymstoku, Joanna Kisło – Nauczyciel języka polskiego Gimnazjum w Mońkach, Barbara Kuprel – Kierownik oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach oraz Katarzyna Namojlik – Instruktor ds. teatru w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
w kategorii klas I-IV: Zofia Kłubowicz z kl. II, Maja Bartnik z kl. III, Urszula Prymas z kl. IVa
w kategorii klas V-VII: Maciej Hryniewicki z kl. V, Szymon Mróz, Daria Toczydłowska z kl. VI.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji i naradzie komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła laureatom nagrody i wyróżnienia w postaci książek oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.

W kategorii klas I– IV:
Nagrodę specjalną otrzymała Urszula Prymas z klasy IVa i została ona wytypowana do finału wojewódzkiego Konkursu „Baje, bajki, bajeczki”, gdzie, 25 maja w białostockich „Spodkach” będzie reprezentowała powiat moniecki.

Jedną z trzech nagród w tej kategorii wiekowej otrzymała Zofia Kłubowicz z klasy II.


W kategorii klas V – VII:

Nagrody, spośród czterech przyznanych, zdobyli Daria ToczydłowskaSzymon Mróz z klasy VI.
Fotografie: kulturamonki.pl

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2018-05-09 23:25:31r.