Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS

Tradycyjnie już w kwietniu uczniowie klasy III w całym kraju przystępują do ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS. W tym roku odbyła się już jego trzecia edycja. Omnibus sprawdza umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, a jego wyniki pozwalają lepiej poznać kompetencje uczniów po trzech latach edukacji wczesnoszkolnej. To doskonały czas na podsumowanie wiedzy. Dzięki Sprawdzianowi Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS można zweryfikować umiejętności ucznia na tle klasy, a szkoły na tle powiatu, województwa i kraju.

W pierwszym etapie sprawdzianu uczniowie musieli zmierzyć się z 14 zadaniami z zakresu edukacji polonistycznej, które dotyczyły umiejętności czytania, pisania, gramatyki i ortografii oraz komponowania opowiadania.

Kolejnego dnia uczniowie rozwiązywali 15 zadań z edukacji matematycznej, które badały sprawność rachunkową, umiejętności geometryczne oraz umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

Już w maju uczniowie i rodzice poznają wyniki, które zostaną opublikowane przez wydawnictwo MAC w postaci kompleksowego raportu.

 
Autor: Bożena Popławska :: Dodano: 2018-04-16 21:10:22r.