Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Gminny konkurs plastyczny „Dzieje Polski w podaniach i legendach”

Biblioteka szkolna, Gminna Biblioteka Publiczna w Jasionówce oraz GOKSiT w Jasionówce zapraszają chętnych uczniów przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum do udziału w gminnym konkursie plastycznym ph. „Dzieje Polski w podaniach i legendach”, organizowanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Patronat nad konkursem objęli wójt Gminy Jasionówka oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce.


Celem konkursu jest przede wszystkim:
- kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową,
- wspieranie rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Prace przyjmowane są do dnia
17 kwietnia 2018r. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2018r.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają bibliotekarze biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej.


  fot. 1
 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2018-03-29 19:45:29r.