Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

W roku szkolnym 2017/2018 grupa 6-latków z Przedszkola Samorządowego w Jasionówce przystąpiła do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny. Jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy we współczesnym świecie są narażone na bezpośredni kontakt z palącymi. Realizację programu poprzedziło w listopadzie 2017r. spotkanie z rodzicami dzieci. Zostali oni zapoznani z założeniami i celami programu, które zaakceptowali. Jednocześnie wyrazili zgodę na udział ich pociech w przewidywanych działaniach programowych. Zapewnili też o ewentualnej pomocy i włączeniu się w realizację podejmowanych przedsięwzięć.

Pierwszym krokiem w realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas" była wycieczka po najbliższej okolicy w celu obserwacji ukierunkowanej na źródła i rodzaje dymu. Dzieci zwróciły uwagę na dymy wydobywające się z kominów domów mieszkalnych, budynków różnych instytucji i mijających pojazdów. Zauważyły także ludzi palących papierosy. Przedszkolaki określały kolor dymu, jego natężenie, a nawet specyficzny zapach. Swoimi spostrzeżeniami dzieliły sie po powrocie do sali. W domu miały porozmawiać o wycieczce ze swoimi rodzicami i zapytać o inne źródła dymu.

O kolejnych działaniach podczas realizacji tego programu profilaktycznego będziemy informować.

 
Autor: Wychowawczyni grupy 6-latków- Teresa Dolinowska-Kiszło :: Dodano: 2018-02-18 21:11:15r.