Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Sukces uczniów na pierwszym etapie wojewódzkiego konkursu o zawodach.

W ramach projektu „Dobry zawód- Fajne życie- popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, do którego przystąpiła nasza szkoła, dziesięciu uczniów gimnazjum wzięło udział w konkursie wiedzowym o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy. Konkurs odbył się on-line, składał się z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru.

Do kolejnego, ostatniego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych pięciu uczniów z klasy III gimnazjum, uzyskując bardzo dobre wyniki. Są nimi: Natalia Zawadzka, Kornelia Cybulska, Julia Jurkowska, Mateusz Szczepański i Magdalena Szubzda.

II etap-subregionalny odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2017 roku i również będzie przeprowadzony w formie testu on-line. Na finalistów czekają nagrody- bony pieniężne.

Gratulujemy uczniom, którzy uzyskali największą ilość punktów w konkursie i życzymy im bardzo dobrych wyników na kolejnym etapie. Przygotowaniem uczniów do konkursu i nad jego przebiegiem czuwał pedagog szkolny, Pani Ewa Cieciorko.

 
Autor: Ewa Cieciorko :: Dodano: 2017-12-09 15:40:42r.