Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

SUKCES UCZNIÓW W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MOJE WAKACJE”

W tegorocznej edycji powiatowego  konkursu plastycznego „Moje wakacje”, ogłoszonego  przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce,   wziął udział  co trzeci uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce.

   Nagrodę w kategorii III (klasy IV-VI) otrzymała uczennica klasy IVa-  Anna Szymańska. Doceniono również prace : Urszuli Prymas- klasa IVa, Marzeny Jabłonowskiej- klasa IVa, Anny Mróz - klasa IVa, Jakuba Lipskiego - klasa IVa,  Andżeliki Mnich - klasa V i Zuzanny Chylickiej z  klasy VI.

W kategorii IV (klasa VII oraz II- III gimnazjum) wyróżnienia przyznano następującym uczniom: Małgorzacie Dembrowskie z  klasy VII, Karolinie Hryń z klasy II gimnazjum,  Katarzynie Wysockiej- klasa II gimnazjum, Karolinie Jabłonowskiej - klasa III gimnazjum

   W kategorii II (klasy I- III)  nagrodę przyznano: Magdalenie Zawadzkiej z klasy I i Maii Bartnik z klasy III. Wyróżnienia  otrzymali: Daria Hryń, Nikola Dymko i Kajetan Prokopowicz.

W kategorii I – przedszkole,  nagrodę otrzymało dwoje dzieci: Elżbieta Piątkowska i Adam Guziejko. Przyznano również wyróżnienia: Hannie Czyszpak, Wiktorii Szkobodzińskiej, Patrykowi Jeromińskiemu i Kazimierzowi Szczepańskiemu. 

Prace  w kategorii III i IV powstały pod kierunkiem Pani Ewy Cieciorko, w kategorii II pracą uczniów kierowała  Pani Elżbieta Gamaradzka i Pani  Bożena Popławska, natomiast najmłodsi artyści pracowali pod opieką Pani Teresy Dolinowskiej – Kiszło i Pani Janiny Chojnowskiej.

Prace oceniane były przez Lilę Wyszkowską i Adama Ślefarskiego –plastyków  z pracowni Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Cieszy nas tegoroczna, liczna reprezentacja laureatów tego konkursu  naszej szkoły. Gratulujemy im serdecznie i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej.


   fot. 1
   fot. 2
   fot. 3
   fot. 4
   fot. 5
   fot. 6
   fot. 7
   fot. 8
 
Autor: Ewa Cieciorko :: Dodano: 2017-10-29 18:51:38r.