Oglądaszinformacje z biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Prośba książki

GDYBY KSIÂĄŻKA MOGŁA MÓWIć, SKIEROWAŁABY DO CZYTELNIKA TAKIE OTO SŁOWA….

Nie pisz i nie rysuj na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce stawiaj, dbaj o me okładki. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. Nie czytaj, gdy jesz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.
 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2006-02-09 12:22:09