Oglądaszinformacje z Gimnazjum w Jasionówce

Dzień Nauczyciela

Na początku uroczystości Dyrektor Zespołu powitał zaproszonych gości, a byli to: Wójt Gminy Jasionówka, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Rady Rodziców oraz osoby emerytowane, które przez wiele lat pracowały w szkole. Po czym nastapiła część artystyczna przygotowana przez uczniów zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także zaprezentowali pokaz mody strojów nauczycielskich, m. in. strój nauczyciela historii, matematyki, biologii, wychowania fizycznego, a także strój klasyczny. Pokaz mody wywołał ogromny aplauz wśród osób zebranych na sali.
Następnie życzenia nauczycielom złożyli: uczniowie, Przewodniczący Rady Rodziców oraz Wójt Gminy Jasionówka.
Zostały również wręczone nagrody Wójta Gminy oraz nagrody Dyrektora Zespołu.
 
Autor: E. Gryncewicz :: Dodano: 2006-10-14 18:31:14