Oglądaszinformacje z Gimnazjum w Jasionówce

Dni Otwarte w ZSOiZ w Mońkach

W dniu 30.03.2017 roku, uczniowie klas III i II naszego Gimnazjum gościli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. W dwóch budynkach- przy ulicy Tysiąclecia i ulicy Szkolnej młodzież zapoznawała się z ofertą edukacyjną ZSOiZ na rok szkolny 2017/2018. Gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w pokazach doświadczeń z biologii, chemii, fizyki oraz geografii, w przedstawieniu w języku angielskim pt „ Makbet”, przygotowanym przez koło teatralne LO, a także wziąć udział w konkursie na najbardziej atrakcyjne zdjęcie zrobione podczas Dni Otwartych.

Na przyszłych uczniów ZSOiZ w Mońkach czeka bogata i atrakcyjna oferta kształcenia, wśród której znajdują się następujące propozycje:
- w Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu: humanistyczno-medialnym, biologiczno-chemicznym oraz politechnicznym,
- w Technikum klasy w zawodach: technik transportu kolejowego (nowość), technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik handlowiec i technik rolnik,
- w Szkole Branżowej klasy w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik oraz oddział wielozawodowy.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia pana dyrektora Krzysztofa Falkowskiego, z którego dowiedzieli się o licznych sukcesach uczniów oraz o projektach realizowanych w Zespole.

 
Autor: Magdalena Hryń :: Dodano: 2017-04-11 19:05:49r.