Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2016r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także przybyli goście: Ks. Proboszcz Julian Siemieniako, Wójt Gminy Jasionówka- Pan Leszek Zawadzki, Skarbnik Gminy – Pani Monika Piątkowska Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jerzy Kraszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska, przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Dominika Horba, Dyrektor GOKSiT w Jasionówce – Pani Aneta Kitlas oraz przedstawiciel OSP w Jasionówce – Pan Krzysztof Guziejko.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce – Pani Sylwia Białowicz przekazała najlepsze życzenia całej społeczności szkolnej, Złożyła także nauczycielom gratulacje za liczne osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym i podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz edukacji oraz wychowania młodego pokolenia. Pracownikom administracji i obsługi wyraziła zaś wdzięczność za pracę nad właściwym funkcjonowaniem szkoły.

Następnie uczniowie klas I-III SP zaprezentowali, specjalnie przygotowane na tę okazję, utwory wokalne. Podczas uroczystości dokonano podsumowania konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski dla uczniów klas I-VI. Jego tematem było stworzenie portretu wybranego pracownika szkoły. Spotkanie zakończyło wystąpienie Wójta Gminy Jasionówka- Pana Leszka Zawadzkiego, który składając życzenia wszystkim obecnym na uroczystości,w imieniu Rady Gminy przekazał uczniom miły prezent w postaci słodyczy.

Podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie dzieci przekazali również rodzice, a ich imieniu Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska.

 
Autor: admin :: Dodano: 2016-10-16 19:17:16