Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce

16 maja 2016r. obchodziliśmy 21. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasionówce – Sylwia Białowicz.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Dyrektor Biura Ministra MSWiA Jarosława Zielińskiego – Pan Jędrzej Łucyk, Kurator Oświaty – Pani Bożena Dzitkowska, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – inspektor Daniel Kołnierowicz, Ks. Proboszcz Julian Siemieniako, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku – Pan Andrzej Dyrdał, Komendant Powiatowy Policji w Mońkach - mł. insp. Stanisław Antonowicz, dr Jarosław Tałałaj. W imieniu Wójta Gminy Jasionówka – Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kloza, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jerzy Kraszewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Pro Bogoryja – Pani Beata Zonta, Dyrektor GOKSiT w Jasionówce – Pani Aneta Kitlas, Kierownik Biblioteki Publicznej w Jasionówce – Pani Barbara Hryń, Naczelnik OSP w Jasionówce – Pan Longin Piskor, Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Grzegorz Szymański, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska, emerytowani nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jasionówce, dyrektorzy placówek oświatowych, oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki wraz z Dyrygentami – Panem Wojciechem Rolkiem i Panem Hubertem Buharewiczem.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Delegacja uczniów klasy V: Emilia Rafało, Hubert Szymański oraz Klaudia Zawadzka złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz pod tablicą pamiątkową, poświęconą Bohaterom spod Monte Cassino.

Następnie uczniowie klasy IV i VI oraz laureaci Przeglądu Piosenki Patriotycznej zaprezentowali część artystyczną, opowiadającą o dramatycznych dziejach naszej wojennej przeszłości. Oprawę muzyczną wzbogaciła również Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki.

Wielu zebranych gości zabierając głos, życzyło społeczności szkolnej licznych sukcesów. Pan Jędrzej Łucyk – Dyrektor Biura Ministra MSWiA Jarosława Zielińskiego podkreślił doskonały wybór patrona, jakiego niegdyś dokonała szkoła, natomiast Pani Bożena Dzitkowska - Kurator Oświaty podkreśliła wagę patriotycznego wychowania i mądrego poszukiwania autorytetów przez młodzież, wyrażając tym samym uznanie dla wychowawczych działań naszej placówki.

Kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogicznych oraz twórczego uczestnictwa w fascynującej przygodzie, jaką jest spotkanie z nauką, życzył nauczycielom i uczniom Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – inspektor Daniel Kołnierowicz, który przekazał także życzenia dla całej społeczności szkolnej w specjalnym liście.

Stałym elementem naszej szkolnej tradycji stało się wręczanie nagrody „Czerwonego Maka” w trzech kategoriach: „Nauczyciel”, „Uczeń”, „Przyjaciel Szkoły”. W tym roku uczniowie w wyniku głosowania wyłonili swojego laureata, którym została Pani Anna Karpowicz. Nauczyciele wytypowali ucznia klasy VI – Jana Kamińskiego. Natomiast członkowie Kapituły „Czerwonego Maka" uhonorowali tytułem „Przyjaciel Szkoły” Pana Dariusza Jurkowskiego.

W dalszej części uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom konkursu plastycznego, poświęconego Bohaterom spod Monte Cassino. Jego organizatorem był nauczyciel plastyki - Pani Ewa Cieciorko.

Obchody Święta Patrona zakończyło odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu szkoły – pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Po uroczystości goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej naszej szkoły oraz zwiedzili Izbę Pamięci, w której zgromadzono liczne dokumenty, dotyczące udziału żołnierzy w bitwie o wzgórze Monte Cassino, w tym mieszkańców Gminy Jasionówka.

 
Autor: :: Dodano: 2016-05-18 16:27:18