Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim „Niepełnosprawni-
-szczęśliwi wśród nas”

Uczennice klasy VI w dniu 6 maja uczestniczyły w obchodach Dnia Godności, zorganizowanych przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach. Rozpoczęły się one przemarszem ulicami Moniek. Wzięły w nich udział osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, przyjaciele i sympatycy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, m.in. starosta moniecki pan Andrzej Daniszewski oraz reprezentanci wielu instytucji i szkół.

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach. Dyrektor OREW-u, pani Elżbieta Tyborowska, wręczyła „Dary Serca” oraz podziękowała osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obchody uświetnili uczniowie Zespołu Szkół w Jaświłach, prezentując pokazy taneczne. W organizacji obchodów wzięli też udział wolontariusze z Gimnazjum w Mońkach oraz dziewczęta z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. W trakcie imprezy dokonano podsumowania Powiatowego Konkursu Literackiego „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”.

W kategorii „opowiadanie” I miejsce zajęła uczennica klasy VI – Julia Grzegorczyk, natomiast w kategorii : „wiersz” I nagrodę zdobyła uczennica klasy VI – Katarzyna Wysocka.

Wyróżnienie w kategorii „opowiadanie” uzyskała uczennica klasy VI - Karolina Hryń, a w kategorii : „wiersz”przypadło ono Emilii Hryń i Marcie Popławskiej z tej samej klasy.


Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim  „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”
Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim  „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”
Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim  „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”
Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim  „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”
Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim  „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”
Sukces uczennic klasy VI w Powiatowym Konkursie Literackim  „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2016-05-08 20:06:08