Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Uroczystość dla uczczenia Święta Konstytucji Trzeciego Maja

29 kwietnia 2016r. społeczność szkolna uczestniczyła w akademii poświęconej 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki, Ks. Proboszcz Julian Siemieniako, Radna Powiatu Monieckiego – Pani Elżbieta Kraszewska, Skarbnik Gminy Jasionówka – Pani Monika Piątkowska, Sekretarz Gminy Jasionówka – Pan Andrzej Kloza, Kierownik USC – Pani Dorota Kucharska, Dyrektor GOKSiT-u w Jasionówce – Pani Aneta Kitlas, pracownik GOPS-u w Jasionówce – Pani Marzena Bieniasz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce – Pani Barbara Hryń, Prezes OSP – Pan Ryszard Bartnik, Naczelnik OSP – Pan Longin Piskor, Prezes Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja” – Pan Adam Kochański, Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Grzegorz Szymański oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska.

Inscenizację przypominającą nam o historii powstania Konstytucji i jej znaczeniu zaprezentowali uczniowie klas 1 -3 szkoły podstawowej.

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, wzięliśmy udział w projekcie „W barwach biało-czerwonych”, w ramach którego przygotowaliśmy jeden z naszych symboli narodowych – biało-czerwone flagi.

 
Autor: Izabela Szkiłądź :: Dodano: 2016-05-07 09:03:07