Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe 31.03.2016 r.

W dniu 31.03.2016 r. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które rozegrano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce. W eliminacjach brali udział uczniowie ze szkół podstawowych - przystąpiło sześć czteroosobowych drużyn oraz gimnazjów – również sześć trzyosobowych drużyn z terenu całego powiatu monieckiego.
Turnieje mają na celu popularyzację wśród młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Turniej składał się z trzech konkurencji: „Test wiedzy” - obejmujący zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znakach drogowych oraz sytuacjach drogowych - przygotowany przez monieckich policjantów; „Rowerowy tor przeszkód” – gdzie zawodnicy wykazywali się sprawnością przy pokonaniu rowerem ośmiu przeszkód oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - gdzie sprawdzeniu poddano umiejętność prawidłowego udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Do rywalizacji przystąpiło po sześć drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu monieckiego. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Powiatowe eliminacje wygrała drużyna z Gimnazjum w Jaświłach. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. Wszyscy zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy oraz cenne nagrody.
Organizatorem eliminacji powiatowych było Starostwo Powiatowe w Mońkach. Współorganizatorami byli: Wójt Gminy Jasionówka, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce, Komenda Powiatowa Policji w Mońkach oraz Zakład Pomocy Doraźnej w Mońkach. Nagrody uczestnikom Turnieju ufundowali: Zarząd Powiatu w Mońkach, Bank Spółdzielczy w Mońkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe InerRisk.
 
Autor: Lech Jakubiuk :: Dodano: 2016-04-05 16:22:05