Oglądaszinformacje z Gimnazjum w Jasionówce

Na wstępie Dyrektor Zespołu powitał przybyłych rodziców oraz poinformował o sukcesach uczniów Gimnazjum, jakie uzyskali w ubiegłym roku szkolnym. W ogólnych zarysach przedstawił wyniki egzaminu gimnazjalnego napisanego w roku szkolnym 2005/2006.
Następnie zapoznał ze zmianami w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, które dotyczą oceny klasyfikacyjnej z zachowania, jej wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, a także ze zmianami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego.
Na koniec wszyscy wysłuchali krótkiej prelekcji pani pielęgniarki, dotyczącej zdrowego odżywiania oraz szczepień, po czym przybyli rodzice udali się na zebrania z poszczególnymi wychowawcami klas.
 
Autor: E. Gryncewicz :: Dodano: 2006-10-02 19:06:02