Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ogólne zebranie Rodziców

11 lutego 2016r. odbyło się ogólne spotkanie z Rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2015/2016.
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - Pani Ewa Bartnik, omówiła wyniki naszych uczniów w nauce, przedstawiła ich sukcesy sportowe oraz osiągnięcia w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i profilaktycznych.

Wyróżniła uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Tradycyjnym już, ale niewątpliwie miłym akcentem, było wręczenie Listów Gratulacyjnych Rodzicom uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Rodziców - Pan Grzegorz Szymański, który zachęcił do dalszych działań wspierających pracę szkoły.

Pani Dyrektor wręczyła także podziękowania Rodzicom i osobom za aktywne zaangażowanie się w życie szkoły i bezinteresowną pomoc.

Po zebraniu ogólnym Rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

 
Autor: :: Dodano: 2016-02-21 19:02:21