Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2015r. społeczność naszej szkoły uczciła 97 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich Ks. Proboszcz Julian Siemieniako. Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kloza, oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Pani Monika Szymańska.

Program historyczno-poetycki, przygotowany przez uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Jasionówce, nawiązywał do polskiej tradycji walk o niepodległość, mówił o patriotyzmie i obowiązkach wobec Ojczyzny.

Wraz z uczniami -przewodnikami- mogliśmy odbyć pouczającą „podróż” po tropach naszych dramatycznych wspólnych dziejów: od pierwszego rozbioru Polski, przez heroiczne i bolesne powstania, i wojnę światową, po radosny dzień odzyskania niepodległości.

W wykonaniu chóru szkolnego oraz uczennic klasy III Gimnazjum w Jasionówce usłyszeliśmy zawsze piękne i jednoczące przez lata Polaków pieśni patriotyczne, takie jak: „Warszawianka”, „Pieśń z Obozu Jeziorańskiego”, „Warczą karabiny”, „Marsz strzelców” czy „Raduje się serce”.

Uroczystość została przygotowana przez nauczycieli języka polskiego i nauczyciela muzyki.

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2015-11-11 13:02:11