Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ogólne zebranie rodziców

W dniu 27 września 2015r. o godz. 11.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym, ogólne zebranie rodziców. Spotkanie rozpoczęła prelekcja: „Jak reagować na cyberprzemoc?”- przygotowana przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Kolejny punkt zebrania stanowiło przekazanie informacji ogólnych o pracy szkoły przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na liczne i znaczące osiągnięcia uczniów w ubiegłym roku szkolnym, natomiast Pani Wicedyrektor zaprezentowała wyniki sprawdzianu po klasie VI oraz egzaminu gimnazjalnego, w których nasza szkoła uzyskała wyniki powyżej średniej.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Grzegorz Szymański, przedstawiając rodzicom najważniejsze informacje o jej działalności.

Zebranie ogólne zakończył efektowny występ mażoretek oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jasionówce, a rodzice zostali zachęceni, aby zapisać do nich swoje pociechy.

Ostatni punkt spotkania stanowiły konsultacje wychowawców i nauczycieli.

 
Autor: :: Dodano: 2015-09-29 22:00:29