Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Zebranie Rodziców

Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna serdecznie zaprasza na ogólne zebranie Rodziców, które odbędzie się 27 września 2015r. (niedziela) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce

Porządek zebrania:
1. Prelekcja n.t. „Jak reagować na cyberprzemoc?- przygotowana przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.
2. Przekazanie informacji ogólnych o pracy szkoły przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce.
3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Rodziców.
4. Występ mażoretek oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jasionówce.
5. Konsultacje wychowawców i nauczycieli.
 
Autor: :: Dodano: 2015-09-22 19:11:22