Oglądaszinformacje z biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny

W maju 2024 roku będziemy obchodzić 80 rocznicę zwycięskiej bitwy stoczonej przez 2 Korpus Polski pod Monte Cassino. Bitwy która na dziesiątki lat stała się symbolem bohaterstwa i nieugiętej woli Polaków w odzyskaniu niepodległości. Celem naszego konkursu jest przypomnienie historii tych dzielnych ludzi oraz ich niezwykłego przyjaciela - kaprala Wojtka Misia, a także kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII i polega na przygotowaniu jednej z form:
kartki pocztowej (jedna strona), komiksu (4-6 kadry/klatki), kartki z pamiętnika żołnierza, wiersza, opowiadania lub plakatu (tytuł, grafika, krótki tekst).

Tematyka prac ma nawiązywać do bitwy pod Monte Cassino. Plansza komiksu oraz kartka pocztowa powinny być przygotowane w formacie A4 lub A3. Ponadto do kartki pocztowej należy dołączyć krótki opis historyczny.

Prace prosimy składać w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli polonistów do dn. 10 maja 2024r.

Uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę celującą z j. polskiego i pozytywną uwagę, a autorzy najlepszych prac – nagrody.


foto1
 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2024-04-18 13:56:02