Oglądaszinformacje z biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

„Słuchaj, dzieweczko”-spotkanie edukacyjno-czytelnicze uczniów klas IV-VI

Dwieście lat temu, w czerwcu 1822 r. w Wilnie wydany został zbiór -„Ballady i romanse” -autorstwa Adama Mickiewicza. Dzieło to uznano za manifest i jednocześnie początek epoki polskiego romantyzmu. W poniedziałek uczniowie klas VI-VI spotkali się, aby wysłuchać ballad naszego wieszcza narodowego. Wszak minęło 200 lat od ich wydania. Wysłuchali fragmentu „Romantyczności” w wykonaniu pary prezydenckiej oraz przypomnieli sobie poznaną wcześniej balladę wieszcza, która jest lekturą szkolną. Swoje zdolności recytatorskie w strofach „Pani Twardowskiej” zaprezentowali: Hanna Hryniewicka (narrator), Błażej Bartnik (bies Mefistofiles) i Adam Guziejko (szlachcic Twardowski). W projekcie edukacyjno-czytelniczym wzięły również udział : Elżbieta Piątkowska i Aleksandra Potocka.


Autor: :: Dodano: 2023-01-05 13:51:44