Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024r. od godziny 11.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły absolwenci Szkoły Podstawowej w Jasionówce będą mogli odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z wytycznymi, zaświadczenia zostaną odebrane przez dyrektora w SP nr 1 w Mońkach w godzinach porannych.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2024-07-02 10:55:09