Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Zwrot podręczników

Drodzy Uczniowie, w dniach od 13 do 19 czerwca 2024r. nastąpi zwrot bezpłatnych podręczników MEN. W związku z tym uprzejmie prosimy o ich przygotowanie i dostarczenie do biblioteki w wyznaczonym terminie. Zwroty odbywać się będą zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?
- zdejmujemy okładki (nie odklejamy okładek samoprzylepnych!)
- wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
- rozprostowujemy zagięte kartki
- wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki ze sprawdzianami, notatkami itp.
Uwaga: Nie zwracamy podręcznika z religii i ćwiczeń.

Uczniowie klas ósmych i kończący naukę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką szkolną najpóźniej do 18 czerwca 2024r. Dowodem rozliczenia będzie pieczątka i podpis nauczyciela bibliotekarza na karcie obiegowej, którą uczeń w określonym czasie przekaże wychowawcy.

Harmonogram zwrotu podręczników szkolnych:

13 czerwca (czwartek) klasa 6 na 2 i 3 godz. lekcyjnej
13 czerwca (czwartek) klasa 7 na 4 i 5 godz. lekcyjnej
14 czerwca (piątek) klasa 8 na 1 godz. lekcyjnej
14 czerwca (piątek) klasa 5 na 2 godz. lekcyjnej
14 czerwca (piątek) klasa 4 na 3 godz. lekcyjnej
18 czerwca (wtorek) klasa 3 na 2 godz. lekcyjnej
18 czerwca (wtorek) klasa 1 na 4 i 5 godz. lekcyjnej
19 czerwca (środa) klasa 2 na 4 godz. lekcyjnej

 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2024-06-10 13:30:28