Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Sukces naszych uczennic w VII edycji konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Uczennice klasy V - Barbara Kopaczewska i Hanna Hryniewicka uczestniczyły w VII edycji konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu. Na konkurs wpłynęło 86 prac uczniów ze szkół województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wybrania zwycięzców spośród wielu ciekawych i twórczych utworów oraz inspiracji źródłowych.

Komisja Konkursowa obradowała w następującym składzie: Wojciech Fedorowicz - Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (przewodniczący Komisji); dr Karolina Szymborska – pracownik Wydziału Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku; dr Zofia Ewa Redlarska – poetka, współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; Marta Danilczyk - nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dr hab. Karol Sacewicz - Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie oraz Jolanta Brzozowska - Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz bez prawa głosu) i Mateusz Wojciechowski - Delegatura IPN w Olsztynie (sekretarz bez prawa głosu).

Jury oceniło prace według następujących kryteriów: treść zgodna z faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu, oryginalność, umiejętność wyszukiwania, wykorzystania informacji, dobór literatury i materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, autorefleksji.

Wiersz Basi pt. „Lata sławy – lata tułaczki” oraz Hani pt. „Monte Cassino” zostały docenione przez komisję konkursową w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkół, a ich autorki – Barbara Kopaczewska i Hanna Hryniewicka - zdobyły wyróżnienia. Uroczysta gala podsumowująca VII edycję konkursu, podczas której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy, odbędzie się w październiku 2024 r.

W 2025 r. IPN zamierza wydać kolejny już tomik wierszy, w którym ukażą się nagrodzone utwory, w tym wiersze naszych uczennic.

Serdecznie gratulujemy Basi i Hani oraz życzymy dalszych sukcesów!

Do konkursu uczennice przygotowywała Anna Brzozowska-Prymas – nauczyciel języka polskiego.

 
Autor: Anna Brzozowska-Prymas :: Dodano: 2024-06-09 15:11:02