Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY CZWARTOKLASISTÓW

Uzyskanie karty rowerowej wymagało od uczniów klasy 4. systematycznej i rzetelnej pracy. Czwartoklasiści przez cały rok szkolny zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, budowy i obowiązkowego wyposażenia roweru oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Podsumowaniem poziomu opanowania wiedzy był egzamin teoretyczny przeprowadzony na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle, który odbył się w maju. Natomiast 4. czerwca nasi czwartoklasiści przystąpili do części praktycznej. Egzamin praktyczny został przeprowadzony przez egzaminatora WORD w Białymstoku – pana Piotra Bartnika oraz nauczyciela techniki – panią Martę Kamińską. Zdający mieli za zadanie wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze, właściwym reagowaniem na znaki i sytuacje drogowe oraz wykonaniem określonych manewrów. Jest nam niezmiernie miło, iż w tej części egzaminu wszyscy uczniowie uzyskali wynik pozytywny! Zdający otrzymali także pamiątkowe certyfikaty, a już wkrótce uzyskają ważny dokument, jakim jest karta rowerowa.

Czwartoklasiści doskonale wiedzą, iż bycie uczestnikiem ruchu drogowego to odpowiedzialne zachowanie, a więc stosowanie się do znaków i sytuacji drogowych, rozwaga i ostrożność.
Gratuluję wszystkim uczniom uzyskania karty rowerowej i życzę niezapomnianych wrażeń z bezpiecznych podróży rowerowych!

Słowa podziękowania kieruję w stronę rodziców uczniów klasy 4. za wsparcie w przygotowaniach. Dziękuję także pani Magdalenie Hryń za pomoc w przeprowadzeniu części teoretycznej egzaminu oraz panu Piotrowi Bartnikowi za nadzorowanie prawidłowości przebiegu egzaminu praktycznego.

foto5
- foto5
foto6
- foto6
foto3
- foto4
foto4
- foto5
foto6
- foto5
foto6
- foto6
foto3
- foto4
foto4
- foto5
foto5foto5
- foto5
foto6
- foto6
foto3
- foto4
foto4
- foto5
foto6
- foto5
foto6
- foto6
foto3
 
Autor: Marta Kamińska :: Dodano: 2024-06-06 16:53:59