Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Apel z okazji Święta Niepodległości

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność oraz męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

W piątek, 10 listopada 2023 roku, w obecności zaproszonych gości, pocztu sztandarowego oraz całej społeczności szkolnej, odbył się uroczysty apel z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O symbolicznej godzinie: 11.11 odśpiewaliśmy pełną wersję „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Dariusz Prymas, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. W części artystycznej apelu wzięli udział uczniowie z klasy III, V, VI i VII. Przygotowany na tę okoliczność montaż słowno-muzyczny pozwolił zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Kolejny raz przeżyliśmy wzruszenie i radość z faktu, że po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy.

Nad całością przygotowania uroczystości czuwały: p. Teresa Dolinowska-Kiszło i p. Kamila Płońska przy udziale p. Sylwii Kalinowskiej i p. Karoliny Wysockiej.

Fotografie: Pani Agata Ciszyńska-Mandziej

 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2023-11-10 20:08:09