Oglądasz informacje z wydarzeń w klasach I – III
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce

Konkurs języka angielskiego dla uczniów klas I – III SP

Zaprojektuj i wykonaj własną książkę -słowniczek wyrazowy.

Twoja praca powinna dotyczyć jednego z wymienionych tematów:
1. Animals
2. Body
3. Classroom
4. Clothes
5. Toys

Książka musi zawierać:
- tytuł (po angielsku)
- imię i nazwisko autora
- ponumerowane strony (od 6 do 20 stron)
- ilustracje wykonane dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranka, ilustracje wydrukowane, itp.)
- angielskie podpisy ilustracji
- okładkę.

Kryteria oceny książki:
- spełnienie wyżej wymienionych warunków
- czytelność
- estetyka wykonania
- wkład pracy
- błędy ortograficzne.

Gotowe książeczki proszę przekazać pani Izabeli Szkiłądź do 31 marca 2017 roku.
 
Autor: Izabela Szkiłądź :: Dodano: 2017-02-18 19:41:38