Oglądasz informacje w dziale Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

Uwaga!
Zastępstwa mogą ulec zmianie.

Czwartek


Zastępstwa za Pana Jakuba Mroza (wyjazd na zawody)

4. klasa III G (cała klasa), wychowanie fizyczne Pan Robert Kucharski
5. klasa III G, sala 103, EDB zajęcia opiekuńczo- wychowawcze Pani Ewa Grabowiecka

Zastępstwa za Panią Ewę Cieciorko (zw. lek.)
0. świetlica - Pani Izabela Szkiłądź

5. klasa IV, plastyka- zajęcia odwołane.
6. klasa Va, plastyka- zajęcia odwołane.
7. klasa IIIG, plastyka- zajęcia odwołane.


Zastępstwa na dyżurach


0. przed pierwszą lekcją, parter, Pani Elżbieta Gamaradzka
1.
2.
3.
4. po czwartej lekcji, stołówka, Pan Robert Kucharski
4. po czwartej lekcji, piwnica, Pani Anna Jabłońska
 
Autor: admin :: Dodano: 2019-05-15 16:28:07