Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty można odebrać od dnia 9 lipca 2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:30 do 14:00.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2021-07-08 15:33:18