Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25.06.2021r. w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Rozpoczął ją dyrektor szkoły– Pan Dariusz Prymas, który powitał gości, uczniów, ich rodziców i pracowników Zespołu. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim za całoroczną, szczególnie trudną pracę i zaangażowanie w naukę zdalną. Następnie żegnając absolwentów klasy VIII wyraził nadzieję, że będziemy mogli być z nich dumni, tak, jak teraz jesteśmy. Życzył im również, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, nowych równie wspaniałych kolegów, przyjaciół oraz spotkali życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Kolejny punkt uroczystości stanowiło przekazanie pocztu sztandarowego uczniom klas VII i ślubowanie absolwentów klasy VIII. Z kolei uczniom klasy VIII wręczono świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a tym, którzy zdobyli najwyższe oceny w nauce – nagrody książkowe.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce w klasie VIII otrzymali: Łukasz Buzun, Maciej Hryniewicki, Konstancja Kłubowicz, Zuzanna Matan, Jan Olszewski, Natalia Teul i Andżelika Mnich.

Następnie nastąpiło wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniom klas I -VII SP. Nagrody otrzymali: Gabriela Kisiel, Weronika Kaliszewicz, Emilia Prokopowicz, Lena Skórska, Amelia Pawłowska, Bartłomiej Męczkowski, Jagoda Ciszyńska, Hanna Hryniewicka, Stanisław Borys, Aleksandra Potocka, Damian Masłowski, Adam Guziejko,Patryk Jeromiński,Antoni Kisiel,Przemysław ZamojtukZuzanna Popławska, Szymon Prokop, Mikołaj Smoliński, Martyna Świszulska-Polińska, Mateusz Guziejko, Zofia Kłubowicz, Julia Męczkowska, Monika Reda, Maciej Skórski, Maja Bartnik, Szymon Bobrukiewicz, Anna Dworakowska, Julia Horba, Julia Janowicz, Bartosz Lasota, Sebastian Matan, Dawid Narewski, Kajetan Prokopowicz, Justyna Świenc, Natalia Świenc, Urszula Prymas, Anna Szymańska, Anna Mróz, Marcin Rzepecki, Zofia Bieniasz, Bartosz Bartnik, Konrad Bobrukiewicz, Julia Citko, Antonina Jelska, Kacper Prokop, Artur Rutkowski, Julia Smolińska, Anita Sztachelska i Marta Szubzda,

Uczniowie klas IV – VIII otrzymali również stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższe oceny na świadectwie ukończenia szkoły otrzymała Natalia Teul.

Nagroda Wójta Gminy Jasionówka za najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty zostanie przyznana i wręczona w późniejszym czasie, po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dominika Horba w imieniu Rodziców wręczyła nagrodę uczniowi klasy 8. Janowi Olszewskiemu, który w największym stopniu uzyskał podwyższenie swoich ocen z poszczególnych przedmiotów.

Na zakończenie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce podziękował uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za wytrwałą, pełną zaangażowania pracę w minionym roku szkolnym oraz życzył wszystkim miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Przedstawicielom instytucji oraz Rodzicom podziękował za całoroczną współpracę i wsparcie.

Następnie odbyły się, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkania uczniów z wychowawcami klas i wręczenie świadectw szkolnych.Fotografie wykonała uczennica klasy VIIB Gabriela Szymańska.
 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2021-06-25 18:14:52