Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Informacja na temat rozpatrzenia petycji Rodziców z dnia 24.06.2021r.

W związku z petycją Rodziców z dnia 24 czerwca 2021r., dotyczącą wprowadzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce na rok szkolny 2021/2022 dyrektor placówki uprzejmie informuje, że nauczyciel Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Jasionówce- Pani Teresa Buharewicz zadeklarowała, że w związku z prośbą Rodziców przyjmie warunki, jakie zaproponowano jej w maju 2021, realizując obowiązki wychowawcy w oddziale przedszkolnym do czasu przejścia na emeryturę. Tym samym Pani Elżbieta Gamaradzka nadal będzie kontynuować wychowawstwo w obecnej grupie uczniów, czyli od 01.09.2021r. w klasie I Szkoły Podstawowej.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w nowym arkuszu organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce na rok szkolny 2021/2022.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2021-07-01 17:40:34