Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ważne komunikaty


Dowożenie uczniów klasy „0” i wychowanków Przedszkola
Od 22.03.2021r. do 09.04.2021r. dowożenie uczniów klasy „0” i wychowanków Przedszkola autobusem Urzędu Gminy odbywać się będzie wg dotychczasowego harmonogramu.
Biblioteka szkolna
Od 22.03.2021r. biblioteka szkolna dla osób wypożyczających książki będzie czynna tylko w poniedziałki, w godzinach: 8:00-14:00.
Konsultacje dla uczniów klasy ósmej
Konsultacje dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów egzaminacyjnych oraz zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną od 22.03.2021r. będą przebiegać według wcześniej przyjętych zasad.
W tygodniu od. 22.03.2021r. do 26.03.2021r. konsultacje odbędą się we środę -
24.03. wg harmonogramu:
-język polski: na 2. godzinie lekcyjnej
-matematyka: na 3. godzinie lekcyjnej
-język angielski : na 4. godzinie lekcyjnej

Zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Uczniowie, którzy są objęci nauczaniem zindywidualizowanym i korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 22.03.2021r. kontynuują zajęcia stacjonarne w szkole zgodnie z planem, wg dotychczasowych zasad.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2021-03-19 14:35:00