Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Uczniowie klasy VIII żegnają swoją szkołę

26.06.2020r. zakończyliśmy ten nietypowy rok szkolny, dziękując za naukę podczas Mszy Św. o godz. 8.30. Po niej pożegnali swoją szkołę uczniowie klasy VIII. Z uwagi na pandemię i obowiązujący reżim sanitarny ostatnie spotkanie absolwentów odbyło się bez obecności innych klas. Zgodnie z tradycją naszej placówki, wszyscy uczniowie złożyli ślubowanie , w którym przyrzekli, że zawsze w swoim dorosłym życiu będą się odwoływać do ideałów, jakie przyświecały Bohaterom Monte Cassino.

Następnie wicedyrektor szkoły – Pan Dariusz Prymas wręczył wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a uczniom, którzy uzyskali najwyższe oceny na świadectwie i co najmniej bardzo dobre oceny zachowania – nagrody przyznane przez Radę Pedagogiczną. Zgodnie z jej decyzją „Nagrodę Dyrektora” za najwyższe wyniki na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w roku szkolnym 2019/2020 otrzymał Szymon Mróz. Gratulacje!

Krótką uroczystość zakończyło pożegnanie uczniów z wychowawcą – Panią Anną Karpowicz oraz z dawnymi wychowawcami – Panią Janiną Chojnowską, Panią Anną Jabłońską i Panem Jackiem Kochańskim.

Tego dnia na cmentarzu parafialnym zapalone zostały także symboliczne, biało-czerwone znicze na grobach naszych Bohaterów spod Monte Cassino.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-06-30 20:32:39