Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Żegnamy rok szkolny 2019/2020

26 czerwca kończą się zajęcia w roku szkolnym 2019/2020. Był to szczególny i trudny rok. w związku z epidemią od 12 marca w całej Polsce w szkołach i w przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze.

Chciałbym podziękować Nauczycielom, którzy musieli przystosować się do zupełnie nowych technik kształcenia i pracy z uczniami. Wymagało to ogromnego wkładu pracy i innowacyjnego podejścia do dydaktyki. Dziękuję Uczniom za zaangażowanie, chęć zdobywania nowej wiedzy, także w nieprzewidzianej sytuacji i warunkach, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Dziękuję za Wasz zapał i samodyscyplinę.

Wyrazy wdzięczności kieruję także do Rodziców, którzy wspierali swoje dzieci w tym trudzie, mobilizowali do ciągłego działania. Pracownikom obsługi i administracji za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków w ciągu roku oraz przeprowadzenie mnóstwa prac porządkowych na terenie szkoły i przedszkola w okresie zawieszenia nauczania stacjonarnego.

Podsumowując ten wyjątkowy rok szkolny, szczególne podziękowania składam Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy Jasionówka i Radzie Gminy za przemyślane, liczne i widoczne działania na rzecz uczynienia naszej szkoły nowoczesną, piękną i atrakcyjną dla uczniów, co będzie można w pełni ocenić w dniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.

Dziękuję też przedstawicielom wszystkich gminnych instytucji za wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, zwłaszcza Ks. Proboszczowi.

Drodzy Uczniowie, życzę Wam przede wszystkim bezpieczeństwa podczas wakacji oraz dobrej pogody i tego, byście odpoczęli od szkoły, od tego ogromnego wysiłku, który był Waszym udziałem w ostatnich miesiącach.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-06-26 11:44:21