Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.06.2020r. (Dz. U. poz. 990) zobowiązującego do kontynuacji zdalnego nauczania, nie będzie organizowane uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dlatego, w celu zachowania bezpieczeństwa uczniów, prosimy, aby 26.06.2020r. (piątek) wyjątkowo do szkoły przybyli tylko uczniowie klasy VIII, którzy odbiorą niezbędne dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i kopie) oraz nagrody za osiągnięcia w nauce, w tym „Nagrodę Dyrektora” za najwyższe oceny.

Spotkanie odbędzie się godz. 10:00 w sali gimnastycznej.
- uczniowie zobowiązani są do przybycia w maseczkach
- po wejściu do szkoły powinni zdezynfekować ręce
- uczniowie wchodzą do sali z zachowaniem bezpiecznego dystansu, a następnie zajmują wyznaczone, pojedyncze miejsca w sali gimnastycznej.


Świadectwa ukończenia klas 0 – VII, nagrody książkowe, dyplomy przedszkolaków oraz rzeczy osobiste uczniów odbiorą wyłącznie rodzice (lub opiekunowie prawni), wg następującego harmonogramu:

poniedziałek 29.06. (sekretariat w głównym budynku szkoły)
godz. 9:00 – 10.00 klasa 0
godz. 10:30 – 11:30 klasa klasa I, II,
godz. 12:00 – 13:00 klasa III

Przedszkole (stołówka w budynku przedszkola)
godz. 9:00- 10:00 grupa 3-4 latków
godz. 10:30 – 11:30 grupa 5 latków

wtorek 30.06. (sekretariat w głównym budynku szkoły)
godz. 9:00 – 12:00 klasa IV

środa 01.07. (sekretariat w głównym budynku szkoły)
godz. 9:00 – 12:00 klasa V

czwartek 02.07. (sekretariat w głównym budynku szkoły)
godz. 9:00 – 11:00 klasa VIa
godz. 11:30 – 13:30 klasa VIb

piątek 03.07. (sekretariat w głównym budynku szkoły)
godz. 9:00 – 12:00 klasa VII

Wszystkich rodziców prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły oraz przybycie w maseczce ochronnej.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin oraz zasad reżimu sanitarnego.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-06-18 20:57:00