Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

ZWROT KSIĄŻEK I KLUCZY DO SZAFEK

Procedury oraz harmonogram zwrotów podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej, a także kluczy do szafek uczniowskich.

Klucze do szafki należy oddać razem z podręcznikami.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki szkolnej


1. Podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy zwrócić najpóźniej do 23 czerwca 2020r.
2. Od uczniów, rodziców i pracowników szkoły podczas przebywania w pomieszczeniu biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych, dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek ochronnych oraz przestrzeganie dystansu społecznego (min. 2 m).
3. Zwracane podręczniki i książki zostaną odpisane z karty czytelnika przez bibliotekarza, po czym należy odłożyć je we wskazane miejsce.
4. Zwracane podręczniki i książki izolowane będą w tygodniowej kwarantannie.
5. Uczniowie klas ósmych i kończący naukę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką szkolną do 23 czerwca 2020r. Dowodem rozliczenia będzie pieczątka i podpis nauczyciela bibliotekarza na karcie obiegowej, którą uczeń otrzyma w bibliotece i w określonym czasie przekaże wychowawcy.

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?
- zdejmujemy okładki (nie odklejamy okładek samoprzylepnych!)
- wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
- rozprostowujemy zagięte kartki
- wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki ze sprawdzianami, notatkami itp.
Podręcznik do j. angielskiego i j. niemieckiego zwracamy z dołączoną płytą CD.
Nie zwracamy podręcznika z religii i ćwiczeń.

HARMONOGRAM ZWROTÓW KSIĄŻEK
• 15.06.2020 – klasa IV i V w godz. 9.00 – 13.00
• 16.06.2020 – klasa VIII po egzaminie
• 17.06.2020 – klasa VIII po egzaminie
• 18.06.2020 – klasa VIII po egzaminie
• 19.06.2020 – klasa VII w godz. 9.00 – 13.00
• 22.06.2020 – klasa VI a i VI b w godz. 9.00 – 13.00
• 23.06.2020 – klasa I, II i III w godz. 9.00 – 13.00


 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-06-08 12:14:20