Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ważny komunikat dla uczniów

Uczniowie chętni do uczestnictwa w konsultacjach u danego nauczyciela w tygodniu 08.06.-10.06. br. (poza czwartkiem i piątkiem) proszeni są o dokonywanie indywidualnych zapisów poprzez szkolną platformę e-moodle: informacja przesłana jako „Wiadomość” na konto nauczyciela do godz. 15.00 - 04.06.2020r. (czwartek).

Prosimy również, aby zgłaszając chęć swojego udziału w konsultacjach, wskazać cel spotkania, np. rozmowa na temat poprawy ocen, potrzeba wyjaśnienia jakiegoś konkretnego tematu, trudnego zagadnienia. Pozwoli nam to na bardziej optymalną organizację tych spotkań.

Harmonogram konsultacji w tygodniu 08.06.-10.06. br. (poza czwartkiem i piątkiem) zostanie zamieszczony 05.06.2020r.

Jednocześnie podkreślamy, że konsultacje z nauczycielami nie zastępują nauczania on-line, które będzie nadal realizowane według obowiązującego dotychczas planu lekcji i każdy uczeń jest zobowiązany systematycznie w nim uczestniczyć.

 
Autor: admin :: Dodano: 2020-06-01 19:28:17