Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Konsultacje na terenie szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie• Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
• Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej
• Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Ministra Edukacji. Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej.
Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji oraz wytycznymi, dotyczącymi ich organizacji.


 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-05-20 21:32:00