Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce z dnia 12.09.2019r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020 (Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) oraz ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2002 r.) Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce wśród dni wolnych od zajęć lekcyjnych dodatkowymi dniami wolnymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jasionówce ustanowił 2. i 3. stycznia 2020r.

Zajęcia lekcyjne po zakończeniu przerwy świątecznej rozpoczną się 7. stycznia 2020r.

 
Autor: admin :: Dodano: 2019-12-15 17:11:46