Zespół Szkolno–Przedszkolny wJasionówce

ul. Knyszyńska 21B, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 857160002
e-mail: sekretariat@jasionowka.edu.pl

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek 8:30 – 11:05
Wtorek 10:20 – 13:10
Środa 11:05 – 12:05
Czwartek 10:20 – 12:05
Piątek 9:25 – 11:05
 • Przedszkole - montaż dystrybutora

 • Sztandar Szkoły w nowym miejscu

 • Tablica informacyjna

 • Dystrybutor na szkolnym korytarzu

 • Szafki uczniowskie

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
 • udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
 • minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów
 • działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakt z psychologiem

i.korol@jasionowka.edu.pl

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek
7:15 - 8:45 sala 108
12:00 - 14:00 przedszkole
14:00 - 15:30 sala 108
wtorek
7:15 - 8:45 sala 108
12:00 - 14:00 przedszkole
14:00 - 15:30 sala 108
środa
7:15 - 8:45 sala 108
12:00 - 14:00 przedszkole
14:00 - 15:30 sala 108
czwartek
7:15 - 8:45 sala 108
12:00 - 14:00 przedszkole
14:00 - 15:30 sala 108
piątek
7:15 - 8:45 sala 108
12:00 - 14:00 przedszkole
14:00 - 15:30 sala 108

Instytucje wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę:1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
Białystok, ul.Piotrkowska 2 tel. 85 744 53 50
http://www.poradnia.bialystok.pl

2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 732 86 66
http://www.sppp.bialystok.pl/

3. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
Białystok, ul. ul.Nowogródzka 5/1 tel. 85 6750387
http://www.ddps.rsi.com.pl

4. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP
Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel. 85 744 52 24
www.stowarzyszeniedroga.pl

5. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8 tel. 85 651 65 64
www.monarbialystok.pl

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel. 085 744 50 27 lub 28
http://mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

7. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Mońkach,
ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki tel. 85 716 25 44 ,
www.pzppp.monki.pl