Informacja o wybranej ofercie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym Nr 2/2017 na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017


na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego więcej

Informacja o wybranej ofercie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym Nr 1/2017 „Na dostawę oleju opałowego w 2017 r. ”
więcej

Zapytanie ofertowe


w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w 2017r. w szacunkowej ilości 20000 litrów
więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Urząd Gminy w Jasionówce
Powered by d@rek