doc
doc

Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniach 31.03 – 01.04.2017r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu, działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce, po raz kolejny przyłączyli się do Ogólnopolskiej Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

W ramach powyższej akcji każdy mógł kupić i przekazać wybrane produkty spożywcze na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy wszystkim za hojność i otwarte serca. Serdeczne podziękowania kierujemy też do właścicieli lokalnych sklepów, którzy jak zwykle chętnie gościli naszych wolontariuszy.

Ewa Cieciorko, Izabela Szkiłądźdoc

Przyłączamy się do Świątecznej Zbiórki Żywności

Zgodnie z wieloletnią tradycją, członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce przyłączyli się do Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła się w dniach 25 – 26 listopada 2016r.

Celem powyższej akcji jest dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób potrzebujących, zapewnienie im godnych, radosnych świąt oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby innych.

Dzięki otwartości właścicieli jasionowskich sklepów spożywczych i hojności lokalnej społeczności, nasi wolontariusze mogli przekazać produkty spożywcze najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, co, mamy nadzieję, pozwoliło im cieszyć się radością Świąt Bożego Narodzenia. 

Autorzy: Ewa Cieciorko, Izabela Szkiłądź

Uczestniczymy w zbiórce zabawek

Szkolny Klub Wolontariatu, wspólnie z Dyrekcją ZSP w Jasionówce, wychowawcami przedszkola i Samorządami Uczniowskimi, zorganizował zbiórkę zabawek.

Celem akcji jest zgromadzenie układanek, puzzli, klocków, samochodów, lalek i książeczek, które systematycznie przekazywane będą dzieciom uczęszczającym do jasionowskiego przedszkola.

Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do naszych działań.

Autorzy: Ewa Cieciorko, Izabela SzkiłądźCzłowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada,
ale jego czynów. Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”/ Jan Paweł II/

Szkoła, zaraz po domu, jest miejscem, w którym młodzież spędza najwięcej czasu. W dyskusjach nad kształtem współczesnej szkoły zwraca się uwagę na to, że ma być nie tylko miejscem kształcenia, ale również wychowania i kształtowania młodego pokolenia. Mając na uwadze powyższe czynniki, szkoła okazała się idealnym miejscem do tego, by budować w nim wolontariat, który bez wątpienia ma walor wychowawczy i wpływa na postawy prospołeczne młodzieży.Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem” fot. 4

Historia Szkolnego Klubu Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu, działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, tworzą młodzi ludzie o dobrych sercach, pragnący nieść pomoc bliźnim, chętni do tego, by poprawiać wizerunek otaczającej ich rzeczywistości. W myśl definicji wolontariatu, są to grupy młodzieżowe, angażujące się w pomoc świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie.

Szkolny Klub Wolontariatu założony został w październiku 2007r. z inicjatywy pedagoga szkolnego i wychowawców świetlicy. Działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszyscy założyciele uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu wolontariatu „Szkoła Pomagania Innym, czyli o Szkolnych Klubach Wolontariusza”, zorganizowanym i przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku – Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Inspiracją do powstania klubu była chęć podjęcia nowatorskich działań wychowawczych, mających na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, włączanie ich w działalność charytatywną-opiekuńczą, budowanie poczucia wspólnoty i właściwej hierarchii wartości oraz zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Od początku naszej działalności, czyli od 10 lat, trzy razu w roku bierzemy udział w ogólnopolskich zbiórkach produktów spożywczych, organizowanych przez Federację Banków Żywności. We wrześniu uczestniczymy w akcji „Podziel się posiłkiem”, a w okresach poprzedzających Boże Narodzenie i Wielkanoc, włączamy się w pomoc przedświąteczną. Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży, wrażliwości społeczności lokalnej i otwartości właścicieli wszystkich sklepów spożywczych w Jasionówce, gromadzimy żywność, którą przekazujemy osobom potrzebującym. W dotarciu do nich pomocą służy nam Urząd Gminy i GOPS w Jasionówce. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi starszymi i samotnymi ukazuje wolontariuszom celowość podejmowanych przez nich działań. W nagrodę za wieloletnią współpracę z Bankami Żywności, nasi uczniowie we wrześniu 2012r. wzięli udział w Światowym Finale „Danone Nations Cup 2012”, odbywającym się na Stadionie Narodowym w Warszawie.Włączaliśmy się w akcje na rzecz integracji środowiska lokalnego, propagowania zdrowego stylu życia i promocji naszej szkoły, przykładem czego było zaangażowanie w organizację pikników rodzinnych, zabaw i konkursów dla najmłodszych oraz działań profilaktycznych. O swoich doświadczeniach i realizowanych zadaniach wolontariusze opowiedzieli w wywiadzie do artykułu „Uśmiech to najlepsze podziękowanie”, udzielonym w marcu 2010r. redaktorowi Kuriera Porannego.

W celu urozmaicenia oferty zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego uczniów spędzonego w świetlicy szkolnej, pozyskiwaliśmy artykuły edukacyjne w postaci gier, chusty animacyjnej i materiałów plastycznych, wykorzystywane w codziennej pracy.

Celem wdrożenia dzieci i młodzieży w ideę wolontariatu, prowadzimy warsztaty przygotowujące ich do podejmowania świadomych działań. W tym względzie niejednokrotnie korzystaliśmy z profesjonalnej pomocy naszej absolwentki - Moniki Roszko, współpracującej wówczas z CKU w Białymstoku.

Działając na rzecz środowiska lokalnego, wspieraliśmy rehabilitację i leczenie uczniów naszej szkoły – Zuzi i Pawła, organizując kiermasze słodkości i ozdób świątecznych.

W latach 2009 i 2010 przekazaliśmy zgromadzone przez młodych wolontariuszy gry edukacyjne, zabawki i maskotki pacjentom Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W czerwcu 2011r. włączyliśmy się też w światową kampanię UNICEFU pn. „Podaruj dzieciom czystą wodę”, celem której było zebranie funduszy na budowę studni wody pitnej w Sierra Leone.

W roku 2011, w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu, zostaliśmy zaproszeni na galę, organizatorem której był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jednym z elementów uroczystości było podsumowanie konkursu fotograficznego pn. „Oblicza Wolontariatu”, w którym zdobyliśmy II i III miejsca oraz trzy wyróżnienia.

Nasze starania są zauważane i spotykają się z ciepłym przyjęciem środowiska lokalnego, co motywuje nas do poszerzania zakresu oddziaływań i dalszej pracy. Sprawia też, iż młodzież odkrywa własną wartość oraz czuje się akceptowana i odpowiedzialna za społeczność, w której żyje.

Autorzy:

Ewa Cieciorko, Izabela Szkiłądź

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem”

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, po raz kolejny przyłączyli się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się Posiłkiem”, która odbyła się w dniach 23 – 24 września.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zebrane przez nas produkty spożywcze zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do naszej akcji, hojność i otwarte serca.Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem” fot. 1
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem” fot. 2
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem” fot. 3

 
Autor: Ewa Cieciorko, Izabela Szkiłądź :: Dodano: 2016-09-25 21:40:25r.