List"
List"

Plik do pobrania

- List w wersji pdf

Ogólne zebranie z Rodzicami

Dnia 6 grudnia 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce odbyło się ogólne zebranie z Rodzicami. Udział w nim wzięli Wójt Gminy Jasionówka - Pan Leszek Zawadzki, Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka - Pan Jerzy Kraszewski wraz z Radnym Gminy Panem Leszkiem Skutnikiem.

Dyrektor ZSP w Jasionówce - Pani Sylwia Białowicz przedstawiła Rodzicom nowy ustrój szkolny, który obowiązuje od 1 września 2017r., w tym strukturę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Następnie poinformowała o zmianach, które obowiązują od roku szkolnego 2017/2018. Podane zostały najważniejsze informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego, a także egzaminu ósmoklasisty, który będzie obowiązkowy dla uczniów od roku szkolnego 2018/2019. Zostały także przedstawione informacje dotyczące nowej podstawy programowej. Poruszony został temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom naszej szkoły, jak również rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych. Rodzice zostali poinformowani o zmianach w Statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a także o programie profilaktycznym i programie wychowawczym szkoły. Na spotkaniu z Rodzicami przedstawione zostały nowe działania. jakie szkoła podjęła na najbliższy okres pracy z uczniami. Zaprezentowane zostały nowe innowacje pedagogiczne, programy autorskie oraz projekty. Rodzice zapoznali się także z działaniami, jakie podjęliśmy i zrealizowaliśmy w poprzednim roku szkolnym w zakresie unowocześnienia naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce.

W kolejnej części spotkania nauczyciel informatyki Pan Dariusz Prymas szczegółowo przedstawił Rodzicom jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej – „Bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

Podczas spotkania głos również zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Monika Szymańska.

Ogólne zebranie z Rodzicami fot. 1
Ogólne zebranie z Rodzicami fot. 2
Ogólne zebranie z Rodzicami fot. 3
Ogólne zebranie z Rodzicami fot. 4