Jasionówka 11.10.2017r

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasionówce ul. Knyszyńska 21B 19- 122 Jasionówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym Nr 1/2017 ,, Na dostawę oleju opałowego w 2017 r.Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

Plus spółka jawna Jurkiewicz i Syn Ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy Plus spółka jawna Jurkiewicz i Syn Ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium ceny brutto.

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147F, 18 – 400 Łomża

Zaoferowana cena brutto – 2,79 zł./ litr  1. Plus spółka jawna Jurkiewicz i Syn Ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki

Zaoferowana cena brutto – 2,74 zł./ litr.

Dyrektor

Sylwia Białowicz