UWAGA!!!

Od dnia 13 września 2017 r. została uruchomiona strona internetowa:
www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018.

Terminy, których należy przestrzegać:

• do 09.2017 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego),
• do 20.10.2017r. zgłoszenie przedmiotów, nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz uczniów do udziału w konkursach.

•Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w dotychczasowych gimnazjach przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 plik pdf


•Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 plik pdf


Stypendia fot. 1
doc doc

OGŁOSZENIE

Lekcje z klasą wyjątkowe narzędzie dla nauczycieli szkół podstawowych